Posts Categorized: Ekonomi Biznes Finance

Detyra e kursit: Origjina e numrave, matematike

Posted by & filed under .

Origjina 1. Numrat arabe e kane origjinën në Indi të paktën 1.700 vjet më parë. Ata ishin shpikur nga matematikanet hindu, duke evoluar nga numrat Brahmi. Historia 2. Numrat indiane u kaluan në Persi dhe përfundimisht në Arabi, duke bere  rrugën e tyre për në Evropë nëpermjet rrugeve tregtare. Duke arritur në Evropë nëpërmjet arabeve […]

Detyre kursi: Pitagora

Posted by & filed under .

Pitagora dhe magjia e numrave Rreth viteve 600 para lindjes së Krishtit, në Greqinë Antike ka jetuar një njeri vërtet i jashtëzakonshëm i quajtur PITAGORA, i cili ka tentuar që të vërtetojë ekzistimin e të gjitha gjërave në Univers përmes harmonisë së përsosur të veprimit hyjnor të numrave.   ▪ Jo vetëm që konsiderohej si themelues […]

Probabiliteti statistikor

Posted by & filed under .

Pasqyra e  Lëndës   Cfarë është probabiliteti?  Pikpamja me frequenca  relative Pikpamja  subjektive Matja e probabiliteteve me ndihmën e  kalibrimit të  experimentit Interpretimi për  shanset Listimi i gjithë  rezultateve të mundshme Rregullat  bazë të probabilitetit Rezultatet njëlloj të mundshme Ndërtimi i tabelës së probabilitetit duke listuar rezultatet. Ndërtimi i tabelës së probabiliteti me simulim Probabilitetet […]